#
Sprava CASSIOPEA
#
Sprava ANDROMEDA
#
Kalistenička sprava LYRA
#
Kalistenička sprava ORION
#
Kalistenička sprava MIZAR
#
Kalistenička sprava IDRA
#
Kalistenička sprava SESTANTE
#
Kalistenička sprava REGOLO
#
Klupa za istezanje 
#
Sprava za leđa
#
Prečke za istezanje
#
Tris karika na prečama
#
Karike na preči
#
Uže za penjanje
#
Kosa greda
#
Pritisak na prsa
– izotoničke vježbe –