#
Gradska pepeljara PANAMA stojeća
#
Pepeljara DRIVE IN  stojeća
#
Pepeljara DRIVE IN na zid
#
Gradska pepeljara SMOG stojeća
#
Gradska pepeljara SMOG na zid
#
Gradska pepeljara CITY stojeća
#
Gradska pepeljara CITY na zid
#
Gradska pepeljara DELFO na zid
#
Gradska pepeljara DELFO na stup