#
Koš za smeće SASTY 
3 kontejnera
#
Koš za smeće ULISSE
#
Koš za smeće SASTY 
2 kontejnera
#
Koš za smeće SASTY 
3 kontejnera
#
Koš za smeće ULISSE
#
Koš za smeće SASTY 
2 kontejnera