MATERIJALI
SVI MATERIJALI KORIŠTENI U PROIZVODNJI PROIZVODA MOGU SE RECIKLIRATI.

BETON

TIPOVI BETONA
#
#11 SIVI BETON
#
#12 BIJELI BETON

Visokokvalitetni sivi ili bijeli portland cement koristi se u proizvodnji visokoučinkovitog betona (HPC) u kombinaciji s prirodnim mramornim ili granitnim agregatima i inertnim materijalima. Betonska konstrukcija je armirana. Beton se može reciklirati zbog odsutnosti smola i ljepljivih polimernih sredstava.