FITNESS PARK FP2435


Dob korisnika: 14 – 65 godina
Broj korisnika: 16
Visina pada: 2450 mm
Najviša točka: 2640 mm
Površina: 6870 x 8660 mm
Sigurnosna površina: 9870 x 11660 mm

SKU: FP2435 Kategorija: