FITNESS PARK FP2426


Dob korisnika: 14 – 65 godina
Broj korisnika: 6
Visina pada: 2300 mm
Najviša točka: 2640 mm
Površina: 3280 x 3450 mm
Sigurnosna površina: 6280 x 6450 mm

SKU: FP2426 Kategorija: